Vezne
29 Mart 2022


               VEZNE
-Katılım paylarının tahsilatlarının yapılması
-Ücretli hastaların ücretlerinin tahsilatlarının yapılması
-Tedavi farklarının tahsilatlarının yapılması
-SGK tarafından karşılanmayan tedavi ücretlerinin tahsilatlarının yapılması
-Günlük tahsilatın saymanlık hesabına yatırılması