Zeynep ÇOLAK
08 Mart 2024

1
                                                                                                              Zeynep ÇOLAK                                                                    

                                                                                Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 
                                                                                                    

KURUM / GÖREV

· Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

  • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tezli Yüksek Lisans(Tez Konusu: Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Kurum Performansına Etkisi)
  • Adıyaman Üniversitesi İşletme 
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Bölümü
  • Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi

YABANCI DİL ve DÜZEYİ

· ingilizce (Düzey): İyi

MESLEKİ KARİYER

· 2011-2017 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Kredi Yurtlar Kurumu, Yurt Yönetim Memuru

· 2017-2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İdari Memur

· 2023-Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Destek ve Kalite Hizmetleri, Müdür Yardımcısı

 SERTİFİKA VE EĞİTİMLER

·ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

·ISO 19011:2018 İç Denetçi

·ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

·ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

·ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

·ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

·Kalite Yönetim Sistemi ve PUKO Döngüsü Eğitimi

·Etik ve Hukuk Eğitimi

·Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi Katılım Sertifikası

MAKALE YAYINLAR
·     Çolak Z. Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Kurum Performansına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019, KONYA.

·   Çolak T, Kalaycıoğlu O, Çolak Z, Çelik K. İş kazası nedeniyle acil servise başvuran olguların demografik özellikleri ve maliyet analizi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 2022.