Kamu Özel İşbirliği Koordinasyon Birimi
29 Mart 2022

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BİRİMİ ve ÇALIŞMALARI

Hastanemiz Kamu Özel Ortaklığı Birimi, Sağlık Bakanlığı ile Şirket arasında akdedilen” Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşmesi (proje sözleşmesi)” kapsamında Şirket tarafından sunulmakta olan Tıbbi Destek Hizmetleri ve Destek Hizmetleri olarak sözleşmenin Ek-14 hizmetleri kapsamında sunulan 18 hizmetlerle ilgili faaliyet raporlarının kontrol ve denetimi çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Proje Sözleşmesi kapsamında Şirket ile yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

  • Şirket tarafından ifa edilen hizmetlerin Ana sözleşme ve eklerine uygunluğunu sağlamak,

  • Hizmetlerin yürütülmesinde tespit edilen aksaklıkların şirkete yazılı bildirimini sağlamak,

  • Yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dökümanları muhafaza etmek,

  • Kullanım ve Hizmet Bedelleri için sunulan faturalar üzerinde mevzuata uygun olarak gerekli işlemleri ve kontrolleri sağlayarak bilgi ve belgeleri İdareye sunmak,

  • Hastanemizde verilmekte olan hizmetler konusunda yaşanan aksaklıklar, iyileştirmeler hususunda Şirket ile iletişime aracılık etmek.


KAMU ÖZEL ORTAKLIĞIBİRİMİNİN GÖREVLERİ

  • Proje Sözleşmesi kapsamında sunulan 18 hizmetin aylık raporlarınının dağıtımı, faturalandırması, hakediş raporu ve ödeme emrinin hazırlanmasını sağlamak,

  • Kullanım Bedeli Hesaplanması, faturalandırması, hakediş icmali ve ödeme emrinin hazırlanmasını sağlamak,

  • Şirket ile Kamu arasında bulunan yazışmaları yapmak ve takip etmek.

  • Şirket ile Kamu arasında yaşanan aksaklıklara ve iyileştirmelere aracılık etmek.