Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü
06 Mayıs 2019

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü

Kadınların üreme organlarında meydana gelen kanser hastalıklarının cerrahi tedavisini jinekolojik onkoloji cerrahisi bölümümüz ile gerçekleştiriyoruz. Kanser tanısı alan kadın hastalarımız için en uygun tedavi seçeneklerini multidisipliner olarak değerlendiriyor ve hastaya uygun olan cerrahi tedavi sürecini uyguluyoruz.

Kadın üreme organları yumurtalıklar, rahim, döllenmiş olan yumurtayı taşımaya yarayan tüpler, vajen ve vajen girişini sınırlayan vulva'dır. Kadın üreme organlarında görülen kanserler, jinekolojik kanserler olarak adlandırılır. Bu organlardan kaynaklanan kanserleri inceleyen bilim dalı ise jinekolojik onkolojidir. Jinekolojik onkoloji ile uğraşan ve bu hastalıkları tedavi eden hekimlerimiz, bu tür hastalıkların erken tanısı, ileri yöntemlerle cerrahi tedavisi ve cerrahi sonrası uygulanacak olan tedavi yöntemleri (ışın tedavisi, kemoterapi, hormonal tedaviler vb.) konusunda bilgi birikimine sahiplerdir.

Bölümümüzde hangi jinekolojik kanser türlerini tedavi ediyoruz?

Jinekolojik kanserler içerisinde en sık rastlanılan hastalıklar, rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserleridir. Rahim ağzı, rahimin vajene açılan kısmını oluşturur. Rahim ağzının hücresel dokusu rahimin hücresel dokusundan farklıdır. Bu nedenle gelişen kanserler, rahim kanserlerinden farklı bir gelişim ve yayılma özelliğine sahiptir. Jinekolojik Onkoloji bölümümüzde; serviks kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, vulvar kanser, vajinal kanser ve gebeliğe bağlı trofoblastik tümörler gibi tüm jinekolojik malignite vakaları tedavi edebilmektedir.

Jinekolojik kanserlerin tedavisini nasıl planlıyoruz?

Erken evre endometriyum ve serviks karsinom vakalarında daha hızlı iyileşme ve daha az ağrıya yol açtığı için laparoskopik yaklaşım tercih ediliyor. Jinekolojik malignitelerin laparoskopik olarak ameliyatlarını yüksek kalite standartlarında ve sorunsuz olarak gerçekleştiriyoruz.

Ameliyatlar sırasında hazır bulunan patoloji uzmanlarımız ile çıkarılan parçanın anında değerlendirilmesi (frozen section) sayesinde tanının konulması mümkün olabilmektedir. İleri teknolojik alt yapı sayesinde ameliyat öncesi yapılmış olan radyolojik görüntüleme çalışmalarını cerrahlarımız ve radyoloji uzmanlarımız ameliyat sırasında da gözden geçiriyorlar.

Ameliyat sonrası tedavi kararları radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji ve patoloji gibi farklı uzmanlarımızın katıldığı ve düzenli olarak yapılan "Tümör Konseyi" toplantılarımızda veriliyor.