Yoğun Bakım Hasta Ziyaret ve Bilgilendirilme Kuralları
17 Mayıs 2024

Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi

6.1.1. Hasta yakınları; hasta ilk yattığı zaman, hastanın genel durumu ve tedavisi konusunda yoğun bakımda görevli hekim tarafından bilgilendirilir.
6.1.2. Hasta yakınlarının hastanın ihtiyacı ve bakımı konusunda bilgilendirilmesi hemşiresi tarafından yapılıp hasta yakınına “Erişkin Yoğun Bakım Ziyaret ve Bilgilendirme Rehberi” verilir. Hastanın tıbbi durumu ile ilgili bilgilendirilmesi ise hekimi tarafından yapılır.
6.1.3. Hastanın tıbbi durumu hakkındaki bilgilendirme yalnızca hastanın vasisi/birinci derece yakınına yapılır.
6.1.4. Yoğun Bakımda vefat eden hastanın yakınlarına yapılacak bilgilendirme; mesai saatleri içerisinde hastanın kendi hekimi tarafından, mesai saatleri dışında ise Yoğun Bakım Ünitesi’nde nöbetçi olan hekim tarafından yapılır. Gerekli durumlarda güvenlik görevlisi ve/veya bir diğer sağlık personeli de bilgilendirme yapan hekime eşlik eder.
6.1.5. Hastanın durumunda ani değişiklik olduğunda hasta yakınına telefonla ulaşılır, tıbbi durumu ile ilgili bilgi yüz yüze hekimi tarafından verilir
6.1.6. Hekim Bilgilendirmeleri öncelikle hasta yatışı sırasında, rutinde ise hafta içi her gün 11:00 – 12:00 saatleri arasında ve gerektikçe yapılacak olup yoğun bakım servisinin yoğunluk durumuna göre/acil durumlarda bilgilendirme yöntemi değişebilir
6.1.7. Hafta sonu, gece ve acil yatışlarda nöbetçi uzman hekim, hasta yakınlarını bilgilendirir
6.1.8. Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur. Hasta ile ilgili beklenmeyen bir durum geliştiğinde hasta yakını telefon ile çağırılarak, hekim tarafından bilgilendirilir.
6.1.9. Hasta yakının bilgilendirilmesi, Yoğun Bakım girişindeki Bilgilendirme Odası’nda yapılır


          Yoğun Bakım Hasta Ziyaret Kuralları

6.2.1.Hastanemizde tüm erişkin yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyaretçisi kabul edilmektedir. Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir
6.2.2. Hasta yanına aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için ancak servis bazında hekimi tarafından verilecek karar ve izin ile olur.
6.2.3. Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu nedenle ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli yönlendirme personeli refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içerisinde alınır. Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmalıdır
6.2.4.Ziyaretçi, kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemesi konusunda hemşiresi tarafından bilgilendirilir. Ziyaret esnasında ziyaretçilere, hastanın primer hemşiresi tarafından gerekli eğitim ve bakım bilgileri verilir
6.2.5.Hasta Ziyaretleri Yoğun Bakım Ünitesi’nin ve ziyaret edilecek hastanın klinik olarak uygunluk durumu gözetilerek hastanemizde hafta içi her gün saat 12:00/13:00 arası şeklinde belirlenmiştir.
6.2.6.Bulaşıcı Hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemelidir. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda; yoğun bakım hekiminin kararı ile ziyaretçinin, cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
6.2.7.10(on) yaş altındaki çocuklar, kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda zorluk yaşayabilecekleri için, çok özel durumlar dışında ziyaretçi olarak alınmamalıdır.
6.2.8.Ziyaretçiler, izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara alınmamalıdır
6.2.9.Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğunda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
6.2.10. Yoğun Bakım ünitesine girmeden önce ziyaretçilerin el hijyeni mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için giriş bölümünde el antiseptiği bulundurulur. Ayrıca tüm ziyaretçilere rutin olarak önlük, eldiven ve cerrahi maske kullanılmalıdır. (Galoş giyilmesine gerek yoktur)
6.2.11. Çoğul dirençli mikroorganizma sıklığının yoğun olduğu durumlarda, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından eldiven, maske, önlük kullanımıyla ilgili kurallar yeniden düzenlenebilir.
6.2.12. Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini koruyacak önlemler alınır. 
6.2.13. Hasta ziyaretçileri, yoğun bakım ünitesine ziyaretleri esnasında yanlarında cep telefonu bulundurmamalıdır. 
6.2.14. 1.Basamak Yoğun Bakımlarda hasta ziyareti çok özel durumlar dışında yapılmamalıdır