Erkekler İçin(65 Yaş Üstü) Detaylı Check- Up Paketi
21 Kasım 2023

65 YAŞ ÜZERİ ERKEK

Uzman Hekim Muayenesi

Kan Tahlili

Tam Kan Sayımı

Açlık Kan Şekeri

Total Kolesterol

LDL

HDL

Sodyum

Potasyum

Kalsiyum

Trigliserid

Üre

Kreatinin

Ürik Asit

AST

ALT

Biluribin (Total)

Albumin

Demir

Demir Bağlama

Ferritin

TSH

Vitamin B12

25 Hidroksi Vitamin D

İnsülin

HBsAg

Anti-HBs

Anti-HCV

HIV

CRP

GGT (G-Glutamil Transferaz)

Alkalen Fosfataz

PSA

İdrar Tahlili

Gaita Tahlili

EKG

PA Akciğer Grafisi

Tüm Karın USG

Tiroid USG

Antropometrik Ölçüm

Transtorasik Ekokardiyografi (Doppler+renkli+M+B mode) (Hekim gerekli görürse)

Eforlu EKG (Hekim gerekli görürse)

EKO

Kardiyovasküler Risk Skorlaması