Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme Eğitimi
10 Mart 2022

Yeni̇doğan Yoğun Bakım

Anne sütü emzi̇rme poli̇ti̇kası

 

 1. Yeni doğan yoğun bakım üni̇teleri̇ i̇çi̇n bebekleri̇n anne sütü almalarını teşvi̇k eden yazılı bi̇r poli̇ti̇ka oluşturulmuştur ve yoğun bakımlara asılmıştır.

 

 1. Yeni doğan yoğun bakım üni̇teleri̇nde çalışan tüm sağlık personeli̇ anne sütü ve emzi̇rme danışmanlık eği̇ti̇mi̇ almış ve bu danışmanlığı verebi̇lme beceri̇si̇ne sahi̇pti̇r. eği̇ti̇m, düşük doğum aralığı ya da ri̇skli̇ bebekleri̇ i̇çermektedi̇r.

   

 1. Anneler, emzi̇rmeni̇n yararları ve yöntemleri̇, emzi̇rmeni̇n nasıl olacağı, bebeklerden ayrı kaldıkları durumlarda sütünün salgılanmasının nasıl sürdürecekleri̇, memeni̇n sağılması ve sütün saklama koşulları hakkında bi̇lgi̇lendi̇rmektedi̇r ve bu konuları detaylı bi̇lgi̇ler i̇çeren broşürler dağıtılmaktadır.

   

 2. Bebek doğduktan sonra eğer emzi̇ri̇lemi̇yorsa, i̇lk 6 saat i̇çi̇nde anneni̇n sütünün sağdırılması ve taki̇ben her 2-3 saatte bi̇r tekrar edi̇lerek süt üreti̇mi̇ i̇çi̇n gerekli̇ uyaran sağlanmaktadır.

   

 1. Tıbben gerekli̇ olmadıkça (anneni̇n olmaması ya da anne sütünün kontrendi̇ke olduğu durumlar) yoğun bakımda tedavi̇ gören bebeklere kendi̇ annesi̇ni̇n sütü veri̇lmektedi̇r. anne memesi̇ni̇ alamayacak bebeklerde beslenme kap, enjektör veya nazogastri̇k sonda i̇le yaptırılmaktadır. anne memesi̇ni̇ alabi̇lecek duruma gelen bebekler hemen emzi̇ri̇lmeye başlanmaktadır. anne sütünün yetersi̇z olduğu durumlarda emzi̇rme destekleyi̇ci̇leri̇ i̇le relaktasyon sağlanmaktadır.

   

 2. Servi̇ste anne bebek bi̇rli̇kteli̇ği̇ i̇çi̇n uygun koşullar sağlanmaktadır.

 

Annevebebekolabi̇ldi̇ği̇ncetentenetemasetmesi̇sağlanmaktadir. kanguru bakimina önem veri̇lmektedi̇r. tekni̇karacilarveayrintilarazaltilmaktadir