Emzirme Politikamız
08 Mart 2022

1. HastanemizdebebekformüllerininpazarlanmasıileilgiliUluslararasıyasayaveSağlıkAsamblesi’ne uygun olarak emzirmeye ilişkin yazılı bir emzirme politikamız bulunmaktadır.Bu politika düzenli aralıklarla tüm personele ve ebeveynlerin bilgisine sunulmaktadır. Budurumsürekliizlenip,budurumayönelikveriyönetimsistemimizbulunmaktadır.

2. Kurumdaçalışantümpersoneleemzirmepolitikasıdoğrultusundaeğitimverilmektedir.

3. Hamilekadınlaraveailelerineemzirmeninönemi,yararlarıveyöntemlerihakkındaeğitimlerverilmektedir.

4. Annelerinbebekleriyleenkısasüredetentenetemaskurmasısağlanarak,emzirmeyebaşlanmasıvetemasınkesintisiz şekildesürmesiiçinanneleredestekverilmektedir.

5. Annelerenasılemzireceğivebebeklerindenayrıkaldıklarıdurumlardasütünsalgılanmasının devamı için sütünün nasıl sağılması ve saklanması gerektiği konusundaeğitimverilmektedir.

6. Tıbbi gereksinimolmadıkça,yeni doğanlara anne sütü dışında herhangi bir katı veya sıvıgıda verilmemektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcıbeslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda ailelerbilgilendirilmektedir.

7.Annelerinbebekleriyle24saat sürecinceaynıodadakalmasısağlanmaktadır.

8. Bebek her istediğinde emzirilmelidir. Bebekleri, acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması vebunlarayanıt vermesikonusundaannelerebilgi verilmektedir.

9. Emzirilenbebeklereyalancı emzikveyabiberon türündeherhangi birşeyverilmemektedir.

10. Annelere taburcu olduktan sonra da emzirmeyi sürdürebilmeleri, karşılaşacakları sorunlarıçözebilmeleriiçindestekvebakımhizmetlerineerişimsağlayacaklarıbirimlerleilgilibilgilendirmesağlanmaktadır.