Refekat Politikamız ve Refakatçİ Kuralları
17 Mayıs 2024REFAKAT POLİTİKAMIZ
 Hastanemizde yatarak tedavi olan hastalarımıza, sağlık durumlarının elvermesi halinde belirlenmiş zaman ve kurallara uygun olarak hizmet akışını engellemeyecek şekilde, psikososyal ihtiyaçlarının karşılanması için hasta yakınlarının desteğini alarak, kaliteli sağlık hizmeti sunumu ile hasta /hasta yakını memnuniyetini arttırmak ve kurumsal imajımıza katkı sağlamaktır.

REFAKATÇİ KURALLARI
Sakin ve huzurlu bir hastane ortamının sağlanması açısından refakatçi gürültü oluşturacak davranışlardan uzak durmalı, hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamalı, hasta odalarında bulunan televizyon seslerini başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamalı, doktor vizit saatlerinde ve saat 22.00’den sonra cep telefonlarını kapatmalı veya sessiz moda almalıdır.

 HBYS üzerinden yapılan refakat tanımlaması ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlı olup, refakatçi  refakat belgesini  yanında bulundurmalı ve ikinci kişilerin kullanıma izin vermemelidir.
 Refakatçi, vizit saati ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunarak, hekim/hemşirenin izni ile hasta bakımına dahil olmalıdır.  
 Refakatçi, hastanın sürekli kullandığı ilaçları ve/veya varsa hastanın yanında olan ilaçları hakkında hekime bilgi vermeli ve hastaya ait ilaçları servis hemşiresine teslim etmelidir.
 Refakatçi değişimi veya refakatçinin hastanın yanından ayrılması gereken durumlarda refakatçi servis hemşiresini bilgilendirmelidir.
Refakatçi, hastanın hekimi ve servis hemşiresinin bilgisi olmadan hasta odası ve yatağını değiştirmemelidir.

Refakatçi, acil ihtiyaç halinde yatak başında bulunan hemşire çağrı zilini kullanmalıdır.

Refakatçi doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 Refakatçi yemekleri genel esaslar dahilinde hastanemiz tarafından karşılanmakta olup refakatçi hastane dışından yiyecek, içecek getirmemeli ve diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyecek ve içeceği hastaya vermemelidir.
Hastane binası içerisinde sigara içilmesi yasak olup, refakatçinin hastane içerisinde sigara içmemesi gerekmektedir. 

Refakatçi, hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olmalıdır. 

Refakatçi kişisel temizlik alanlarını temiz kullanmalıdır. 

Refakatçi hastane malına zarar vermemeli ve hastane malını hastane dışına çıkarmamalıdır.

Refakatçi el hijyeni kurallarına uymalıdır. 
 Özellikli hasta gruplarının refakatçisi (terminal dönem, geriatri, onkoloji, yanık, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar vb.) hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
Özellikli hasta gruplarının refakatçileri; bağışıklık sistemi baskılanmış, enfeksiyon almaya yatkın ve ağır kronik hastalık şikayeti olan kişiler olmamalıdır. 

Özellikli hasta gruplarında hastanın güven duyduğu ve alışık olduğu kişi refakatçi olmalıdır. 
 Refakatçi kalacak kişilerin; bilinen bir enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı ve bakım ihtiyacı olmamalıdır.

Refakatçi 18 yaşından küçük olmamalıdır.(özel durumlarda 15 yaş ve üzeri refakatçi kabul edilebilir)