Kalite Yönetim Birimi
15 Mart 2024


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ve ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır.

          Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

        Bu prensiplerle gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda, SKS Hastane Seti (Sürüm 6.1) revize edilerek, SKS-Hastane (Sürüm 6.1) hazırlanmış ve sağlık hizmeti sunucularının kullanımına sunulmuştur.

         SKS-Hastane (Sürüm 6.1) standardı kapsamında, sağlık tesisimizde Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş ve Kalite Yönetim Biriminin Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • Akreditasyon, Verimlilik ve SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 •  Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir.
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta Deneyimi ve Çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçları değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları vb) yönetir.
 • Akreditasyon, Verimlilik ve SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 •  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 •  Akreditasyon, Verimlilik ve SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 •  Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.
 •  Birimlerden gelen yeni doküman talepleri ve revizyon taleplerini alır.
 •  Alınan talepleri değerlendirir, taslak olarak gelen dokümanları gözden geçirerek sistem dokümantasyonuna ekler.
 •  Hazırlanan dokümanları “Doküman Yönetim Prosedürü”nde belirtilen işlem basamaklarına göre ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
 •  Birimlerin kullandığı formları baskı bölümüne verilmeden önce, güncelliğini kontrol eder ve onaylar.
 •  Kalite Yönetim Birimini ilgilendiren toplantıların gündemlerini ve duyurularını ilgili birimlere aktarır.
 •  Sağlıkta Kalite Standartları’nda gerçekleşebilecek revizyonları takip eder.
 •  Yapılan kontrollerin gerekli kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar.
 •  Hizmet akışının çeşitli noktalarında kontrollerini yapar.

 

 

 

  

                                         KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARIMIZ
        
                                                                      
Selda EVGİN

                                                     
Kalite Yönetim Sorumlusu

 

 

                 Nurdan Taşkın                                                      Cennet ÖZDEMİR

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı                                   Kalite Yönetim Birimi Çalışanı                               
         Meryem DOĞRU                                                          Cihan HANÇEROĞLU                               
Kalite Yönetim Birimi Çalışanı                                   
Kalite Yönetim Birimi Çalışanı                    

 

              Hediye SELEN                                                                             

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı