Erkekler İçin (18-65 Yaş) Standart Check-Up Paketi
21 Kasım 2023

18-65 YAŞ ERKEK

Uzman Hekim Muayenesi

Kan Tahlili

Tam Kan Sayımı

Açlık Kan Şekeri

Total Kolesterol

LDL

HDL

Sodyum

Potasyum

Kalsiyum

Trigliserid

Üre

Kreatinin

Ürik Asit

AST

ALT

Biluribin (Total)

Albumin

Demir

Demir Bağlama

Ferritin

TSH

Vitamin B12

25 Hidroksi Vitamin D

İnsülin

HBsAg

Anti-HBs

Anti-HCV

HIV

CRP

GGT (G-Glutamil Transferaz)

Alkalen Fosfataz

İdrar Tahlili

EKG

PA Akciğer Grafisi

Tüm Karın USG

Tiroid USG

Antropometrik Ölçüm