Klinik Hakkında
17 Ocak 2023

Acil servise ayaktan başvuran tüm hastalar girişte hemşire ve sağlık memurları tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj) uygun bölüme alınmaktadır. 112 ile getirilen hastalar ayrı bir alanda şikayetlerine göre değerlendirilmektedir. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitörlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise muayene gözlem alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran ayaktan hastaların ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmasına rağmen, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. 112 Acil Yardım Ambulansı ile getirilen hastalar Acil Tıp Uzmanı gözetiminde  Acil Tıp Asistanları tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastaların yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

Acil servis haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet esasına göre çalışmaktadır. Kliniğimizde acil müdahale gerektiren hastalarımıza hizmet verirken aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan Acil Tıp Uzmanlarının yetiştirilmesine de önem verilmektedir. Bu nedenle Acil Tıp Eğitim müfredatına uygun şekilde Acil Tıp Asistanlarına haftada 2 gün dersler yapılmakta aynı zamanda hasta başı eğitimleri verilmektedir.