MHC Ana Hastane Binası
26 Ağustos 2022


mhc acil.JPG

HASTANE ANA BİNASI MHC
MHC binası idare ve üç hastane binasının birleşim alanı olup; hastalarımızın ulaşılması gereken bölümler hastanelerine en yakın şekilde konumlanmıştır. Bu binada yanık , kvc yoğum bakım ve aşağıda belirtilen tanı-destek ve tedavi birimleri bu kısımda yer almaktadır. İleri tedavi ve tanı için gelen ve sevk edilen hastalarımız için Sağlık Bakanlığımıza ait hava ambulansları için Heliport pistimiz de bu alanda yer almaktadır. Çocuk Acil Servis Erişkin Acil Servis ,Ambulans Acil Servis, Kadın Doğum Acil, Yanık Acil ve Hiperbarik Oksijen tedavisi Ameliyathaneler, Anjiyografi ,KVC Yoğun Bakım ,Görüntüleme Üniteleri ,Endoskopi ,Nükleer Tıp ve Onkolojide LİNAC Laboratuvar Merkezi ,Nükller Tıp, Taş Kırma (ESWL) Sterilizasyon, Eczane, Sığınak, Morg, Evde Sağlık Birimi Hastane Yöneticilği ve İdari Birimler ,CT Similatö,r Brakiterapi Cihazı , Gama Kamera, PET


MHC ACİLMHC YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI
ERİŞKİN ACİLKVC YOĞUN BAKIM 15
ÇOCUK ACİLKORONER YOĞUN BAKIM-2 9
KADIN DAĞUM ACİLYANIK YOĞUN BAKIM 4
AMBULANS ACİL YANIK SERVİS 8
YANIK ACİL
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ VE AMELİYATHANELER
ANJİOGRAFİ
KVC YOĞUN BAKIM
GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ
ENDOSKOPİ
NÜKLEER TIP
TAŞ KIRMA (ESWL)
ECZANE 
SIĞINAK
MORG
EVDE SAĞLIK BİRİMİ
İDARİ BİRİMLER
CT SİMİLATÖR
BRAKİTERAPİ CİHAZI
PET
GAMA KEMARA