MHC Ana Hastane Binası
17 Ocak 2022

HASTANE ANA BİNASI MHC
MHC binası idare ve üç hastane binasının birleşim alanı olup; hastalarımızın ulaşılması gereken bölümler hastanelerine en yakın şekilde konumlanmıştır. Bu bina 25 (yanık ve kvc yoğum bakım) yatak kapasitesine sahiptir. Bu bölümde aşağıda belirtilen tanı-destek ve tedavi birimleri bu kısımda yer almaktadır. İleri tedavi ve tanı için gelen ve sevk edilen hastalarımız için Sağlık Bakanlığımıza ait hava ambulansları için Heliport pistimiz de bu alanda yer almaktadır. Çocuk Acil Servis Erişkin Acil Servis ,Ambulans Acil Servis, Kadın Doğum Acil, Yanık Acil ve Hiperbarik Oksijen tedavisi Ameliyathaneler, Anjiyografi ,KVC Yoğun Bakım ,Görüntüleme Üniteleri ,Endoskopi ,Nükleer Tıp ve Onkolojide LİNAC Laboratuvar Merkezi ,Nükller Tıp, Taş Kırma (ESWL) Sterilizasyon, Eczane, Sığınak, Morg, Evde Sağlık Birimi Hastane Yöneticilği ve İdari Birimler ,CT Similatö,r Brakiterapi Cihazı , Gama Kamera, PET

mhc acil.JPG