Hastanemiz İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Müzeyyen Seval Ecin ...
21 Ocak 2021
Hastanemiz İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Müzeyyen Seval Ecin sağlık çalışanlarının iş kazası geçirmesi halinde izleyecekleri yol ve bildirim süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu .