Dil ve Konuşma Terapisti...
21 Ocak 2021


Dil ve Konuşma Terapisti; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesini, tanılanmasını, değerlendirilmesini, rehabilitasyonunu ve dil ve konuşma terapisi alanının bilimsel araştırmaları ile ilgilenen; sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık meslek elemanıdır. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisi Biriminde yaş farketmeksizin yetişkin ve çocuklara değerlendirme ve terapi hizmeti verilmektedir. Uygulama Alanları; ● İletişim Bozuklukları, ● Akıcı Konuşma Bozuklukları (Kekemelik, hızlı bozuk konuşma [Takifemi]), ● Yutma ve Yeme bozuklukları, ● Dil Bozuklukları (Gelişimsel dil bozuklukları, işitme kaybı, sendrom ya da otizme, epilepsiye bağlı dil bozuklukları, edinilmiş dil bozuklukları [Afazi]), ● Disleksi, Disgrafi, Aleksi, Agnozi, Spesifik okuma ve heceleme bozuklukları. ● Ses Bozuklukları ● Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk, çocukluk çağı konuşma apraksisi) ● Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, dizartri), ● Rezonans Bozuklukları (Dudak damak yarığına bağlı veya diğer hipernazalite/hiponazalite...) ● Alternatif ve Destekleyici İletişim (Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler, elektrolarinks, iletişim panoları, iletişimi destekleyici cihazlı/cihazsız yöntemler.) İlgili uzman hekimin yönlendirmesi ile birimimizden değerlendirme ve terapi hizmeti alabilirsiniz