HASTANEMİZ HASTA ZİYARETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
14 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik;aşağıda yazılan tedbir kararları alınmıştır. Tüm hasta ve hasta yakınlarının konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz.
1-Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması, 
2-Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, 
3-Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması,
4-Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması,