Pediatrik ameliyat
09 Ocak 2019

2.JPG


Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, doğum öncesi dönemde başlayan ve sindirim sistemi, idrar yolları ve kalp dışındaki göğüs boşluğu gibi sorunlar ve ayaktan tedavi gören monitörler dahil olmak üzere 18 yaşına kadar olan çocuklar için bir dizi cerrahi tedavi sunmaktadır. Cerrahi prosedürler ayrıca hastalık tipine bağlı olarak daha az skar için minimal invaziv yöntemler (laparoskopi, torakoskopi, endoskopi) içerir. Pediatri kliniğinde 6 uzman ve 24 yatak bulunmaktadır. Klinikte ileri teknik donanıma sahip uzman bir ekip tarafından verilen tedaviler şunlardır: - Doğum öncesi anomaliler - Yenidoğanlarda / bebeklerde konjenital anomaliler - Çocukluk çağı tümörleri - Çocukluk çağı travması - Laparoskopik karın ameliyatları