Nükleer Tıp
08 Mart 2022

                                                                             Nükleer Tıp

Hastalıkların görüntülenmesinde ve tedavisinde izlenen teknolojik gelişmeler ile artık hastalıklar ve fizyolojik olaylar moleküler seviyede görüntülenebilmekte ve bireyselleştirilmiş, hedefe yönelik tedaviler planlanmaktadır.

Nükleer Tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Genel olarak sintigrafi incelemeleri olarak adlandırılır. Bu incelemeler organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılır. Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden (akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 2 saat arasında değişir. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistemde yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydeder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nükleer Tıp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir.

Radyasyon doğada, çevremizde ve evimizde hali hazırda bulunmakta olup, sağlık alanında da tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Nükleer tıp bölümünde yapılan incelemelerde de radyasyon minimum dozlarda sizin sağlığınız için kullanılacaktır. 
Nükleer Tıp bölümünde; kalp, böbrek, akciğer, tiroid, karaciğer ve beyin gibi organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için birbirinden farklı görüntüleme ilaçları (Radyofarmasötik) ve farklı özelliklerde kameralar (PET/BT, Gama kameralar, SPECT/BT…) kullanılmaktadır. 

Kanser, enfeksiyon, damar tıkanıklığı, metabolik bozukluklar, böbrek rahatsızlıkları, beyin hastalıkları, yaşlılığa bağlı değişiklikler… gibi çok farklı hastalıkta Nükleer tıp tetkikleri ile hastalığın varlığı ve mevcut ise seviyesi hakkında bilgi toplanabilmekte, tiroid hastalıkları gibi bazı hastalıklarda ise hastalığın tedavisine yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. 
Birçok hastalık henüz anatomik görüntü vermeden önce moleküler düzeyde belirti vermektedir. Bu sayede hastalıkların erken safhada tanısı ve tedavi başarı oranının artması sağlanmaktadır.

P19A0601.JPG
P19A0578.JPG
P19A0616.JPG