T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kalite Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2020

Kalite Yönetim Birimi


Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır.

Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

Bu prensiplerle gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda, SKS Hastane Seti (Versiyon-4) revize edilerek, SKS-Hastane (Versiyon-5) hazırlanmış ve sağlık hizmeti sunucularının kullanımına sunulmuştur.

SKS-Hastane (Versiyon-5) standardı kapsamında sağlık tesisimizde Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş ve Kalite Yönetim Biriminin Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ve ÇALIŞMALARI

     Hastanemiz Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Uygulamaları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi…) yönetmek,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komiteler üye olarak katılmak.
 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARIMIZ Selda EVGİN

Kalite Yönetim Direktörü


                                                                                                                                                     

                                                                    Nilüfer PAK                                                              Cihan HANÇEROĞLU

                                                                  Birim Çalışanı                                                                  Birim Çalışanı


                                                                  Meryem DOĞRU                                                            Cennet ÖZDEMİR

                                                                    Birim Çalışanı                                                                Birim Çalışanı

                                                              
                                                                    Hatice BUKO

                                                                    Birim Çalışanı
Paylaş