Birimlerimiz
23 Mayıs 2019


Resim 123.jpg· Çocuk Acil Servis· Laboratuvar
· Erişkin Aci Servis· Meme Sağlığı
· Ambulans Acil Servis· Nükleer Tıp
· Kadın Doğum Acil· Taş Kırma (ESWL)                              
· Yanık Acil· İdari Birimler
· Hiperbarik Oksijen· Evde Sağlık Merkezi      
· Ameliyathaneler                     · Sterilizasyon
· Anjiyografi· Eczane
· KVC Yoğun Bakım· Sığınak
· Görüntüleme Üniteleri· Morg
· Endoskopi· Kapalı Otopark

· Dahiliye                    · Tıbbi Onkoloji
· Göğüs Hastalıkları                  · Nöroloji ve KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ 
· Enfeksiyon Hst.· Palyatif Bakım Merkezi
· Gastroenteroloji· Dahiliye Yoğun Bakımlar                      
· Endokrinoloji· Yataklı Tedavi Servisleri
· İmmunoloji· Kemoterapi
· Romatoloji· Radyasyon Onkolojisi
· Hematoloji· Psikiyatri
· Dermatoloji· İyotlu Tedavi Merkezi
· Genel Cerrahi· Göz Hastalıkları
· Kulak-Burun-Boğaz· Koroner Yoğun Bakım
· Kardio-Vasküler Cerrahi· Cerrahi Onkoloji
· Beyin Cerrahisi· Gastroenterolojik Cerrahi
· Göğüs Cerrahisi· Üroloji  
· Ortopedi ve Travmatoloji· Fizik Tedavi Rehabilitasyon
· Kardiyoloji· Cerrahi Yoğun Bakımlar
· Algoloji· Hemodiyaliz
· Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi· Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
· Sağlık Kurulu· Ağız ve Diş Sağlığı
· Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   · Çocuk Nöroloji
· Çocuk Endokrinoloji· Neonatoloji
· Çocuk İmmünoloji ve Allerji· Çocuk Yoğun Bakım                             
· Çocuk Hematoloji· Yeni Doğan Yoğun Bakım
· Çocuk Onkoloji                      · Kadın Hastalıkları ve Doğum
· Çocuk Cerrahi· Perinatoloji
· Çocuk Gastroenteroloji· Jinekoloji Onkoloji
· Çocuk Kardiyoloji· Doğum ( LDRP ) Odaları
· Çocuk Nefroloji· Yardımcı Üreme Teknikleri
· Çocuk Metabolizma Hst.· Sezeryan Ameliyathanesi
· Çocuk Enfeksiyon· Çocuk Nöroloji
· Çocuk Psikiyatrisi· Neonatoloji