Kalite Direktörlüğü
16 Ocak 2023

 

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ ve ÇALIŞMALARI

 

Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır.

          Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

        Bu prensiplerle gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda, SKS Hastane Seti (Versiyon-6) revize edilerek, SKS-Hastane (Versiyon-6.1) hazırlanmış ve sağlık hizmeti sunucularının kullanımına sunulmuştur.

         SKS-Hastane (Versiyon-6.1) standardı kapsamında, sağlık tesisimizde Verimlilik ve Kalite Direktörlüğü oluşturulmuş ve Kalite Direktörlüğü’nün Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

 • Akreditasyon, Verimlilik ve SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir.
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta Deneyimi ve Çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları

  (anket uygulamaları, anket sonuçları değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları vb) yönetir.

 • Akreditasyon, Verimlilik ve SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • Akreditasyon, Verimlilik ve SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.
 • Birimlerden gelen yeni doküman talepleri ve revizyon taleplerini alır.
 • Alınan talepleri değerlendirir, taslak olarak gelen dokümanları gözden geçirerek sistem dokümantasyonuna ekler.
 • Hazırlanan dokümanları “Doküman Yönetim Prosedürü”nde belirtilen işlem basamaklarına göre ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
 • Birimlerin kullandığı formları baskı bölümüne verilmeden önce, güncelliğini kontrol eder ve onaylar.
 • Kalite Direktörlüğünü ilgilendiren toplantıların gündemlerini ve duyurularını ilgili birimlere aktarır.
 • Sağlıkta Kalite Standartları’nda gerçekleşebilecek revizyonları takip eder.
 • Yapılan kontrollerin gerekli kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar.
 • Hizmet akışının çeşitli noktalarında kontrollerini yapar.

 

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIMIZ
Selda EVGİN

Kalite  DirektörüNilüfer PAK                                                              Hatice BUKO

Kalite Direktörlüğü Çalışanı                                                Kalite Direktörlüğü Çalışanı        Meryem DOĞRU                                                            Cennet ÖZDEMİR

Kalite Direktörlüğü Çalışanı                                               Kalite Direktörlüğü Çalışanı                       

                                                              
                                                                   

 

 

  Cihan HANÇEROĞLU

       Kalite Direktörlüğü Çalışanı