Ana Hastane Binası
23 Mayıs 2019

mhc hastanemiz yeni.jpg

Ana Hastane Binası idare ve üç hastane binasının birleşim alanı olup; hastalarımızın ulaşılması gereken bölümler hastanelerine en yakın şekilde konumlanmıştır. Bu bölümde aşağıda belirtilen tanı- destek ve tedavi birimleri bu kısımda yer almaktadır. İleri tedavi ve tanı için gelen ve sevk edilen hastalarımız için Sağlık Bakanlığımıza ait hava ambulansları için Heliport pistimiz de bu alanda yer almaktadır.

· Çocuk Acil Servis

· Laboratuvar

· Erişkin Aci Servis

· Meme Sağlığı

· Ambulans Acil Servis

· Nükleer Tıp

· Kadın Doğum Acil

· Taş Kırma (ESWL)

· Yanık Acil

· İdari Birimler

· Hiperbarik Oksijen

· Evde Sağlık Merkezi

· Ameliyathaneler

· Sterilizasyon

· Anjiyografi

· Eczane

· KVC Yoğun Bakım

· Sığınak

· Görüntüleme Üniteleri

· Morg

· Endoskopi

· Kapalı Otopark