El Cerrahi


Klinik Hakkında

El cerrahisi hizmetleri ülkemizde önceden beri ve günümüzde de Ortopedi, Plastik Cerrahi ve bazı Genel Cerrahi uzmanları tarafından gönüllülük ve görev paylaşımı esasına göre yürütülmektedir. Halen de sık görülen çoğu basit el travmaları ve bazı el hastalıkları ana dal uzmanlarınca da tedavi edilebilmektedir. El Cerrahisi Yan Dal uzmanlığı ise 2012 yılında kurulmuş olup, bu tarihten sonra bu unvan yalnızca 2 yıllık Yan Dal ihtisası üzerinden uzmanlık diploması üzerinden verilmektedir.

El insan vücudundaki en karmaşık organlardan birisidir. Tarih boyunca teknoloji, sanat, insanlık ve uygarlıktaki gelişmelerin birçoğu beyin ile eşgüdüm içinde çalışan el sayesinde ortaya çıkmıştır. İnsan eli doğal olarak aşırı kullanıma, yıpranmaya ve yaralanmalara da yatkındır. Elin ince bir biyomekanik işlev yürütmesi ve bunu da göreceli olarak küçük kemik, eklem, tendon, sinir ve damarlar üzerinden yürütmesi; cerrahi tedavilerini zorlaştıran bir unsurdur. El cerrahisinin bazı operasyonları loupe ya da mikroskop yardımı ile yapılmaktadır. Ayrıca tedavilerinin başarılı olması için özelleşmiş ve uzun bir fizik tedavi desteğine gereksinim vardır.

El Cerrahisi Uzmanlık dalı aşağıdaki konuların cerrahi tedavisi üzerine çalışmaktadır.

 • Doğumsal/gelişimsel kaynaklı eldeki yapısal eksiklikler, şekil bozuklukları, işlev eksiklikleri.
 • Merkezi sinir sistemindeki bozukluklara bağlı çocuk ve yetişkin el işlev bozuklukları.
 • Elin ve üst ekstremitenin sinirlerde kalıcı bozukluklar, yaralanmalar ve bunlara bağlı motor/duyu problemleri.
 • Uzuv kopmaları ve elin yumuşak doku kayıpları.
 • El ve önkoldaki tendon ve kaslarda kalıcı bozuklukları ve yaralanmalar.
 • El kemiklerinin özellikli kırıkları, birleşmemiş kırıkları, kemik eksiklikleri ve şekil bozuklukları.
 • Elin tümörleri
 • Elin aşırı kullanım hastalıklarına bağlı kalıcı bozukluklar.
 • El ve el bileği bağ (ligament) yırtıkları.
 • El bileği (karpal) kemiklerinin ve eklemlerinin bozuklukları. (Kienböck, Preiser, artroz vs.)
 • Üst ve alt ekstremitenin bazı karmaşık mikrocerrahi ameliyatları (Bu ameliyatlar uzun süren ve yorucu ameliyatlar olduğu için özelleşmiş ekip ve birden fazla mikrocerrah’ın bir arada çalışması durumunda yapılabilmektedir)

16 Ocak 2023