T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Misyon-Vizyon -Değerlerimiz-Amaç ve Hedeflerimiz Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020

Misyon-Vizyon -Değerlerimiz-Amaç ve HedeflerimizHASTANE MİSYON-VİZYON VE DEĞERLERİ

HASTANE AMAÇLARI

HASTANE HEDEFLERİ

MİSYONUMUZ

Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla; tıbbi etik ve ilkelerden ödün vermeden, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, kendini yenileyen, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta ve çalışan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, gelişmiş sağlık teknolojileriyle kaliteli, kesintisiz, güvenilir hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası platformda sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda, modern tıbbın ulaştığı en üst düzeyde sağlık uygulamalarını takip ederek gelişimine katkıda bulunmak; kaliteyi, güveni,

memnuniyeti arttırmadaki kararlılığı ile uluslararası hasta merkezi alanında da fark oluşturmuş, uluslararası standartlara ulaşmış öncü hastane olmak.

DEĞERLERİMİZ

Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciiçerisinde,

Etik değerlere önemveren,

Hasta ve çalışan haklarınasaygılı,

Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkânları en üst düzeydekullanan,

Evrensel, yenilikçi, çağdaş, kaliteli ve verimli hizmet sunma ilkesinibenimseyen,

Kanıta dayalı, etkin ve etkili hizmet esasında, güvenilir, güler yüzlü hizmetveren,

Sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmiş bir sağlık tesisiolmak.

AMAÇ: Kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek.

HEDEF:

  1. Hastane personeli için kreş açmak,
  2. IVF Ünitesi kurmak,
  3. ROP teşhis tedavi merkezi kurmak,
  4. Uluslararası Hasta Kapasitemizi Artırmak,
  5. Organ Transplantasyon Sertifikası Almak,
  6. Kalp Merkezi Kurmak,
  7. KIT- AFEREZ Merkezi Kurmak,
  8. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bilimsel toplantılara öncülük etmek.

AMAÇ: Hastane personelinin memnuniyetini sağlayacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

HEDEF:

Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve personel eksiğini tamamlayarak nitelikli sağlık hizmeti sunacak parametreleri oluşturmak.

Paylaş